Kenia

Kenia

In Kenia werken we samen met BethanyKids, een speciale vleugel voor de behandeling van onze kinderen in het Kijabe ziekenhuis. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in de totale zorg van kinderen met spina bifida en/of hydrocefalie en de referentie in Kenia en heel Oost-Afrika.

90% van hun patiënten heeft spina bifida en/of hydrocefalie. Met mobiele ziekenhuizen bereiken we er kinderen tot aan de grens met Somalië. Zowel kinderen, hun ouders en professionelen krijgen hier training. In Kenia hebben we een netwerk van regionale oudergroepen gecreëerd.

Child-Help ondersteunt hen, maar de groepen worden door de ouders zelf gestuurd en zijn nu nationaal geregistreerd als Spina bifida & Hydrocefalie Associatie Kenia, of SHAK.

Omdat het ziekenhuis overbezet is worden de opnames zo kort mogelijk gehouden en moeten ouders op eigen kracht terug zien te geraken voor de eerste postoperatieve consultatie. Het vervoer in die overvolle kleine busjes is gevaarlijk en kost voor lokale mensen een fortuin. Zo verliezen we kinderen in follow-up. Daarom heeft Child-Help met SHAK het plan opgevat om een opvanghuis te openen voor ouders en kinderen na hospitalisatie. Tijdens die periode kunnen ze ook geïnformeerd worden over de handicap, en de nodige training krijgen. Het opvanghuis wordt door ouders zelf gerund.