In uw testament

Door Child-Help in uw testament op te nemen geeft u een kans aan kinderen met een handicap die anders geen kansen zouden krijgen. U draagt bijvoorbeeld bij tot het opleiden van medisch personeel of u zorgt ervoor dat mensen met een handicap een betere toegang krijgen tot kwalitatieve gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

U kunt hier de brochure “Uw nalatenschap” downloaden, waarin u informatie kunt vinden over schenkingen en legaten ten bate van Child-Help. Wenst u meer informatie, dan mag u ook altijd een bericht sturen aan [email protected].

Het lagaat

Bij uw overlijden worden komt uw nalatenschap toe aan uw familieleden of aan anderen die u zelf in een testament hebt aangewezen.
Een deel van uw erfenis wordt bij wet automatisch toekend aan voorbehouden erfgenamen (echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, ouders). Het resterende deel kan u vrij aan andere begunstigden toewijzen. Wanneer er helemaal geen wettelijke erfgenamen zijn en er geen testament werd opgesteld, dan krijgt de Staat uw volledige nalatenschap.

Indien u een testament opmaakt, kunt u daarin bepalen dat één of meerdere organisaties die u nauw aan het hart liggen, na uw overlijden gesteund moeten worden. Uiteraard kan een testament nooit voorbijgaan aan de wettelijke regelingen. Essentieel is dat de rechten van de echtgeno(o)t(e) en van de kinderen worden gerespecteerd. Maar u kunt vrij beslissen dat een deel van uw vermogen wordt aangewend voor een goed doel, bijvoorbeeld Child-Help.

U kan op twee manieren een testament opstellen: het eigenhandig geschreven testament en het notarieel testament. Het is ook goed om te weten dat u uw testament ten allen tijde kan wijzigen of herroepen.

Wij raden u aan om uw testament bij een notaris te laten registreren of in ieder geval zijn/haar advies in te winnen.

Het duolegaat

Het duolegaat maakt het mogelijk om successierechten voor uw naasten te beperken en tegelijk een goed doel te steunen. Deze regeling laat toe dat zij die u dierbaar zijn, evenveel of zelfs meer ontvangen.

Indien u een deel van uw erfenis wil nalaten aan andere familie dan in rechtstreekse lijn of aan mensen met wie u geen familieband hebt, moeten op uw nalatenschap belangrijke successierechten worden betaald. Als officieel erkende vzw, betaalt Child-Help lagere successierechten.

U kan een deel van uw nalatenschap overmaken aan Child-Help vzw op voorwaarde dat wij de successierechten van uw andere begunstigden betalen. Zo ontvangt uw familielid of de persoon die u anders wilde begunstigen evenveel -ofzelfs meer- dan zonder duolegaat, terwijl er toch nog iets overblijft voor Child-Help.

Het duolegaat is dus de ideale oplossing om een goed doel te steunen zonder hierbij uw andere begunstigden te kort te doen.

Wij raden u aan om het advies bij uw notaris in te winnen.

De vzw Child-Help is gerechtigd om legaten en duolegaten te ontvangen.

vzw nummer: 883.566.169